Frågor och svar gällande registrerings­besiktning

 • Innan du bokar tid för registreringsbesiktning ber vi dig kontakta tillverkare eller generalagent för att undersöka möjligheten till totalviktsförändring.

  För att en ny totalvikt ska kunna åsättas på ett registrerat/ibruktaget fordon måste en teknisk förändring vara utförd på fordonet (vissa undantag finns). Ändring av totalvikt kan ske uppåt eller nedåt beroende på vad som förändrats. Med en teknisk förändring avses en ändring i den tekniska konfigurationen (se definitioner). Observera! Det ska vara riktiga ändringar som har utförts vilket försvagar (för sänkning av totalvikten) eller förstärker (för höjning av totalvikten)d en tekniska konfigurationen.

  Med en teknisk konfiguration menas fordonets tekniska uppbyggnad. D.v.s. att axlar, bromsar, chassi o.s.v. är av tillverkaren angiven typ. Om någon av dessa detaljer byts ut förändras den tekniska konfigurationen. Det är tillverkaren som specificerar den tekniska konfigurationen för ett enskilt fordon eller en fordonstyp.

  Intyg och hantering vid besiktning
  Den tekniska förändringen ska vara dokumenterad av den som utfört förändringen. Tillverkaren/generalagent intygar den nya totalvikten samt uppgift om vad som är förändrat (vissa undantag).

  Efter förändringen ska Tillverkarskylten vara anpassad till den nya totalvikten.

besikta-station-skylt-hgb-vala
Kontakta kundtjänst

Du är välkommen att kontakta vår kundtjänst.
0774-400 800
kundtjanst@besikta.se

Öppettider kundtjänst
Måndag - torsdag
07 - 19
Fredag
07 - 17
Lördag
08 - 16
Söndag
11 - 18