Övriga besiktningar

ADR-Å

För att säkerställa att de fordon som transporterar farligt gods är i föreskrivet skick måste en årlig återkommande kontroll utföras. Vi kan hjälpa dig med denna kontroll. Vid detta tillfälle förlängs eller förnyas fordonets ADR-certifikat. Föreskrivande myndighet för ADR-besiktningar är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) Kontakta oss för en ADR-besiktning. Ring oss på 0774-400 800 eller maila kundtjanst@besikta.se.

Lyftplattform

För att säkerställa att de fordon som har en fordonsmonterad lyftplattform är i föreskrivet skick måste en återkommande kontroll utföras vartannat år. Vi kan hjälpa dig med denna kontroll. Föreskrivande myndighet för lyftplattformsbesiktningar är Arbetsmiljöverket (AV). Kontakta oss för en besiktning av en lyftplattform. Ring oss på 0774-400 800 eller maila kundtjanst@besikta.se.

Kran

För att säkerställa att de fordon som har en fordonsmonterad kran samt eventuellt lyftkorg är i föreskrivet skick måste en återkommande kontroll utföras varje år. Vi kan hjälpa dig med denna kontroll. Föreskrivande myndighet för kranbesiktning är Arbetsmiljöverket (AV) Kontakta oss för en kranbesiktning. Ring oss på 0774-400 800 eller maila kundtjanst@besikta.se.

Efterkontroll övriga besiktningar

Vid de tillfällen en ADR-, kran- eller lyftbesiktning blir underkänd måste du göra en ny kontroll. Kontrollen utförs enklast på den station som utförde den första kontrollen. Kontakta oss för en efterkontroll. Ring oss på 0774-400 800 eller maila kundtjanst@besikta.se.

besikta-tekniker-kund-disk-vala-2
Behöver du hjälp?

Här hittar du svaren på både stort och smått:
Kundtjänst

Frågor och svar