Inför besiktningen

Alla registrerade fordon i Sverige har en besiktningsperiod då de ska besiktas för att inte beläggas med körförbud. På äldre bilar är intervallen tätare än på nyare bilar. Är du osäker på när din bil ska besiktas kan du klicka på när ska jag besikta i menyn ovan så får du hjälp. Innan du kommer till besiktningen bör du ta en titt på checklistan nedan. Den innehåller några enkla saker du kan kontrollera innan ditt besök för att undvika onödiga anmärkningar och extrakostnader.

Kontrollera följande inför ditt besök hos oss:

Personbil, lätt lastbil, lätt buss och husbil
 • Att vindrutetorkare och spolare fungerar. (Kontrollera så att du har fyllt på spolarvätska.)
 • Att tutan, blinkers och belysning fungerar.
 • Att skyltlyktan för registreringsskylten lyser.
 • Att däckens mönsterdjup är minst 1,6 mm.
 • Att backspeglarna är hela och ordentligt fastskruvade.
 • Att bilbältena, både fram och bak, fungerar och inte är skadade. (Koppla gärna ihop bältena i baksätet.)
 • Att det finns en hel varningstriangel i fordonet som går att montera. (Montera gärna innan besiktningen.)
 • Att gastanken är frilagd och innehåller gas (gäller gasdrivna fordon - se mer info nedan).
 • Att motorhuven går att öppna.
 • Att alla dörrar går att öppna antingen från insidan eller utsidan.

Om ditt fordon har en löstagbar dragkrok, ta då med denna och eventuella nycklar som hör till.

Fordon med metangas

Vid kontrollbesiktning av personbilar, lastbilar och bussar som drivs med metangas (biogas eller naturgas) måste bränsletanken för gas vara fylld så mycket att motorn kan köras i läge ”gasdrift”, då vi gör täthetskontroll av bränslesystem. Om bilens motor inte kan köras på bränslet metangas eller om bränslesystemet har något läckage underkänns fordonet med krav på efterkontroll.

OBS! Nya regler från 20 maj 2018: Bränslesystemet måste vara frilagt så att besiktningen kan genomföras. Om gastanken inte är frilagd behöver du ha med dig ett intyg på att gastank och det övriga bränslesystemet fungerar som det ska (intyget får inte vara äldre än 15 månader). Intyget ska vara utfärdat av fordonstillverkaren eller företag som reparerar eller kontrollerar bränslesystem för gas. Läs gärna mer om vad som gäller för gasfordon här.
Finns det inget intyg eller om gastanken inte är frilagd, måste fordonet ombesiktas.

Speciella förutsättning gäller för takmonterade gastankar. Kontroll av frilagda bränsletankar monterade på tak utförs på flera av våra stationer.

Motorcykel / MC
 • Att signalanordning, blinkers, belysning och reflexer är hela och fungerar.
 • Att kedja och kedjelås är rätt monterat.
 • Att däckens mönsterdjup är minst 1 mm över hela slitbanan.
 • Att fram- och bakbroms fungerar.
 • Att det inte finns vassa kanter på vindskyddet eller strålkastaren.
 • Att MC:n inte läcker olja.
 • Att stötdämparna fram och bak fungerar.
 • Att det finns en hel varningstriangel som går att montera (gäller för tre- och fyrhjuliga motorcyklar). Montera gärna innan besiktningen.
 • Att kontrollampan för helljus fungerar (från 1984 års modell).
 • Tänk på att från och med 17 Juni 2003 är det krav på att det finns backspeglar på tvåhjuliga motorcyklar.

Om din MC har vindruta, kontrollera att vindrutetorkare och spolare fungerar och fyll på spolarvätska.

Tung lastbil och buss 
 • Att däcken inte har några skador.
 • Att däckens mönsterdjup är minst 1,6 mm (dock inte krav på yttre tvillinghjul).Att det finns installationsskylt för hastighetsregulator (krav fr o m 1988 års modell för de tyngsta grupperna).
 • Att sidoskydd finns monterat (krav fr o m 1988 års modell).
 • Att signalanordning, blinkers, belysning och reflexer fungerar och att det finns en varningstriangel i fordonet.
 • Att lastsäkringsutrustning finns och fungerar.
 • Att gastanken är frilagd och innehåller gas (gäller gasdrivna fordon - se mer info ovan).
 • Att alla dörrar går att öppna antingen från insidan eller utsidan.
 • Att motorhuven går att öppna.
Husvagn
 • Att blinkers, belysning och reflexer fungerar (kom ihåg skyltlyktan).
 • Att däckens mönsterdjup är minst 1,6 mm.
 • Att bromsen fungerar (även katastrofbromsvajer).
 • Att det inte finns lösa föremål i husvagnen som kan skada inredningen vid bromsprov.
Lätt släp
 • Att bromsen fungerar (även katastrofbromsvajer).
 • Att blinkers, belysning och reflexer fungerar (kom ihåg skyltlyktan).
 • Att däckens mönsterdjup är minst 1,6 mm.
Vintertid bör du även tänka på följande:
 • Att borsta av eventuell snö från bilen samt att skrapa bilrutorna rena från is.
 • Att bilen är varmkörd innan besiktningen.
besikta-tekniker-kund-disk-vala-2
Behöver du hjälp?

Här hittar du svaren på både stort och smått
Kundtjänst