Ansökan om betalning mot faktura

Som företag kan ni få möjlighet att betala mot faktura för våra tjänster. Följande villkor gäller:

  • Som kund faktureras ni löpande. Betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med gällande referensränta + 8%.
  • Besikta Bilprovning förbehåller sig rätten att avbryta fakturering till företag som inte följer överenskomna villkor eller ej längre anses kreditvärdig. Villkoren kan komma att förändras efter avisering.

Fyll i formuläret för att ansöka om att bli fakturakund. 

Annan faktureringsadress


Informationstext till ansökan om betalning mot faktura 
Besiktas behandling av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning(1). Vid ansökan om betalning mot faktura behandlar vi namn, adress, e-mail, telefonnummer samt eventuell önskan om anslutning till autogiro. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna registrera dina kontaktuppgifter i egenskap av representant för ett företag/myndighet/kommun/landsting baserat på vad vi anser vara vårt berättigade intresse av att kunna fullgöra avtalet om betalning mot faktura med relevant enhet som du representerar. Om du ansöker om att bli fakturakund i egenskap av enskild firma kommer behandlingen att baseras på fullgörandet av avtalet om att bli fakturakund. Insamlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna registrera er som fakturakund och om personuppgifterna inte anges, är sådan registrering inte möjlig. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med betaltjänstleverantörer. Leverantörerna anges inte specifikt på grund av affärsmässiga skäl. Om du efterfrågar mer specifikt vilka leverantörer som har tillgång till dina personuppgifter kan du kontakta oss genom kontaktinformationen angiven nedan. De personuppgifter som du har angivit kommer att sparas under den period betalning mot faktura sker och under en längre period om det krävs i enlighet med redovisningslagstiftning.

Besikta Bilprovning i Sverige AB, 556865-1359, med adress Källvattengatan 7, 212 23, Malmö, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dem. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas och, i vissa fall, kan du begära att vi raderar dina personuppgifter (om de, till exempel, inte längre är nödvändiga för att uppfylla avtalet om att betala mot faktura). Du har även rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter när den är baserad på vårt berättigade intresse och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du i egenskap av enskild firma ansöker om att bli fakturakund har du även rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Om du har invändningar eller klagomål har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten. Du är välkommen att besöka oss på Besikta.se om du vill ha mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

besikta-tunglastbil-front-tre
Kontakta vår försäljningsavdelning

Mejla oss så kontaktar vi dig!
forsaljning@besikta.se