Visselblåsare

Med visselblåsare värnar Besikta om etik och ärlighet

Vi på Besikta är stolta över att vara en seriös aktör inom bilbesiktningsbranschen. För oss är opartiskhet, oberoende och integritet viktiga hörnstenar av verksamheten. Vi arbetar aktivt med våra policys och riktlinjer, samt grundar vårt arbete på våra värderingar. (Applus+ etiska regler)

För oss är det naturligt att värna om möjligheten för dig att vara visselblåsare. Ett sätt för oss att få kännedom om du upptäckt oegentligheter och utifrån det få en möjlighet att utreda och åtgärda det som framkommit.

Vad är en visselblåsare?

En visselblåsare är en modig individ som avslöjar olaglig eller oetisk verksamhet genom att rapportera missförhållanden. En visselblåsare agerar ofta när de stöter på korruption, bedrägeri, eller andra oegentligheter som inte följer företagets etiska policy eller andra relevanta lagar.

Vi använder oss av samma rapporteringssystem som våra ägare Applus+, dock har vi en separat kanal för vår verksamhet som är frånkopplad övriga kanaler. 

  • Informationen hanteras i första hand opartiskt av koncernens CCO, för att omgående lämnas vidare till behörig person inom Besikta (VD alt. HR).
  • Systemet är säkert för att ge dig både trygghet och integritet då all kommunikation sker i det säkra systemet – inget mejl behöver skickas.
  • Om du hellre önskar att lämna informationen muntligen, finns det en funktion för det i systemet
  • Om du som visselblåsare är anställd, före detta anställd, praktikant eller konsult är du skyddad mot repressalier från arbetsgivaren.

Med rapporteringsfunktionen för visselblåsare uppfyller vi gällande lagkrav och dessutom skapar vi en företagskultur där alla medarbetare och kunder vet att vi värnar om ärlighet, ansvar och transparens. Tillsammans bygger vi en organisation som är starkare, mer rättvis och redo att möta framtidens utmaningar.

Läs mer om visselblåsarlagen som började gälla från den 17 december 2021

Visselblåsning: här rapporterar du

besikta-station-skylt-hgb-vala
Kontakta kundtjänst

Har du frågor eller behöver hjälp?
Kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig!
Kontaktformulär

Öppettider kundtjänst
Måndag - torsdag
07:00 - 18:00
Fredag
07:00 - 17:00
Lördag
08:00 - 14:00
Söndag
11:00 - 16:00
Avvikande öppettider
_______________
Midsommarafton & -dagen, 21 & 22 juni
Stängt