Besiktningens steg

Besikta Bilprovning Bilbesiktning

Den lagstadgade kontrollbesiktningen fyller en viktig säkerhetsfunktion för både dig och dina medtrafikanter. Här kan du läsa om hur besiktningen går till för olika fordonstyper, och vad våra tekniker undersöker vid en kontrollbesiktning.