Besiktningens steg : Släpvagn

Släpvagnar eller släp ska besiktas första gången senast fyra år efter det att släpet tagits i trafik. Nästa besiktning ska ske senast två år därefter. När vi besiktar din släpvagn får du gärna vara med. Då kan vi berätta mer om släpvagnen och hur du bäst tar hand om den.


Tänk på att släp vara olastade vid besiktningen på vissa av våra stationer, mer information finns på stationssidorna

Så här går en besiktning till:

1. Bärande konstruktion.

Under fordonet kontrollerar vi att stommen inte är rostig eller skadad. Vi undersöker infästningar och synliga delar av bromsarna för att upptäcka skador och rost. Om rost upptäcks tidigt minimeras risken för att någon del brister och äventyrar trafiksäkerheten.

2. Hjulsystem.

Vi kontrollerar att hjulen sitter fast och är monterade på rätt sätt. Däcken ska ha rätt mönsterdjup och vara utan skador. Vi undersöker även släpvagnens fjädring, och spinner upp hjulen för att kontrollera eventuellt missljud i hjullager.

3. Belysning och kommunikation.

Reflexer och lampor som är viktiga för trafiksäkerheten kontrolleras, till exempel blinkers och bromsljus.

4. Kaross.

Vi kontrollerar fastsättningen av karossen i fordonets ram och att det inte finns några vassa kanter som kan skada dig eller dina medtrafikanter.

5. Bromssystem.

Här kontrollerar vi att bromsarna fungerar lika bra på båda sidor. Vi säkerställer även att de är tillräckligt starka och stoppar släpvagnen på rätt sätt när du trycker på bromspedalen. Även parkeringsbromsen kontrolleras.

6. Övrigt.

Vi provkör släpvagnen endast vid misstanke om brist på bromsens påskjutsanordning eller stötdämpare.

När ska jag besikta min släpvagn?

Läs mer om när du ska besikta din släpvagn här.

besikta-tekniker-kund-disk-vala-2
Behöver du hjälp?

Här hittar du svaren på både stort och smått
Kundtjänst