När ska jag besikta lätt släpvagn?

Ett lätt släp har en totalvikt på högst 750 kg. Totalvikten kan dock vara över 750 kg under förutsättning att dragfordonets och släpfordonets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500 kg. För lätta släp sker den första besiktningen fyra år efter att släpet togs i bruk. Därefter ska släpet besiktas vartannat år.
 
 

 

Kontakta Besiktas kundtjänst

Behöver du hjälp?

Här hittar du svaren på både stort och smått
Kundtjänst