Så funkar en bilbesiktning

Besiktningens steg : Personbil

Den lagstadgade kontrollbesiktningen fyller en viktig säkerhetsfunktion för både dig och dina medtrafikanter. Här kan du läsa om hur bilbesiktningen går till, och vad våra tekniker undersöker vid en kontrollbesiktning.

Så här går en bilbesiktning till: 

1. Bärande konstruktion.

Under fordonet kontrollerar vi att stommen inte är rostig eller skadad. Vi undersöker också balkar, fästen och synliga delar av bromsarna för att upptäcka rostskador. Om rost upptäcks tidigt minimeras risken för att någon del brister och äventyrar trafiksäkerheten. Vi undersöker även fram- och bakvagn så att du inte riskerar ett haveri på grund av skador, slitage eller glapp.

besikta-personbil-under-tre.jpg

2. Hjulsystem.

Vi kontrollerar hjulupphängning och styrsystem, att hjulen är rätt monterade och att däcken är skadefria och har tillräckligt mönsterdjup, det vill säga minst 1,6 mm. Även fordonets stötdämpning och fjädring undersöks. 

besikta-personbil-tekniker-motor.jpg

3. Motor och drivlina.

Vi besiktar motorutrymmet och kontrollerar läckage, bromsvätskans nivå och synliga remmar samt att batteriet sitter fast. Är fordonet gasdrivet görs en läckagekontroll av bränslesystemet. Observera att gastanken ska vara frilagd så att kontrollen kan genomföras, alternativt måste du ha med dig ett intyg från tidigare kontroll av bränslesystemet (intyget får inte vara äldre än 15 månader). Läs mer här.
Dessutom kontrollerar vi att motorn sitter fast och inte läcker olja. Vi kontrollerar även funktionerna som flyttar kraften från motorn till hjulen, växellådans funktion, kopplingen, drivknutarna, drivaxlarna och leder.

besikta-personbil-belysning-hgb.jpg

4. Belysning och kommunikation.

Reflexer, backspeglar och de varnings- och kontrollampor som är viktiga för trafiksäkerheten kontrolleras – till exempel strålkastare, blinkers och bromsljus. En varningstriangel måste också finnas i bilen, den ska vara hel och monteras vid bilbesiktningen.

5. Kaross.

Vi kontrollerar att karossens ut- och insida inte har några vassa kanter som kan innebära en ökad risk för skada vid kollision. Dörrar, huvlåsning, ratt, säten, bilbälten samt vindruta kontrolleras för att se om det finns skador eller slitage. Är fordonet utrustat med krockkudde på passagerarsidan ska det finnas ett varningsmärke synligt. Har bilen automatväxellåda, kontrollerar vi att startspärren fungerar.

6. Bromssystem.

I bromsprovet kontrollerar vi att bromsarna har jämn bromsverkan och tillräcklig kraft. Vi kontrollerar även pedalvägsreserven, det vill säga avståndet mellan bromspedalen och golvet när bromspedalen är nedtryckt. Samma gäller för parkeringsbromsen. 

besikta-personbil-avgasmatning-tre.jpg

7. Miljökontroll.

På bensindrivna personbilar från 2002 med en maxvikt på 3500 kg, och dieseldrivna personbilar från 2004 med en maxvikt på 2500 kilo, gör vi en Omborddiagnos. Det är en elektronisk miljökontroll, en så kallad OBD-kontroll med fokus på bilens miljöpåverkan. Bilens avgasrenande system kontrolleras. På besiktningsprotokollet hittar du gränsvärdena som Transportstyrelsen fastslagit inom parentes. På bensinbilar mäter vi halterna av koloxid och kolväten. Vi mäter också lambdavärdet, vilket är ett beräknat värde på viktförhållandet mellan bränsle och luft. Vid miljömätning av dieselfordon kontrollerar vi röktätheten i fordonets avgaser. Vi bedömer även bullernivån på samtliga fordon. 

besikta-bilprovning-dragkrok.jpg

8. Övrigt.

Om din bil har en avtagbar dragkrok måste du ta med den tillsammans med nyckeln så att vi kan kontrollera funktionen. Besiktningsteknikern provkör till sist bilen för att göra en slutlig bedömning av skick och körbarhet och för att kontrollera att hastighetsmätaren, signalanordningen, vindrutetorkarna och vindrutespolarna fungerar. Kontrollera därför att du har fyllt på spolarvätska innan bilbesiktningen. Åk gärna med på provkörningen och ställ frågor till oss om din bil.

När ska jag besikta min personbil?

Läs mer om när du ska besikta din personbil här.

Nya regler för bilbesiktning

Från och med den 20 maj 2018 har vi nya besiktningsregler i Sverige. De nya reglerna innebär bl.a. att de tidigare fasta besiktningsperioderna, som styrts av registreringsnumrets slutsiffra, ersätts av rörliga perioder. En personbil ska fr.o.m. 20 maj 2018 besiktas första gången senast 36 månader efter att den ursprungligen togs i bruk. Den andra kontrollbesiktningen ska genomföras senast 24 månader efter den månad då den första godkända kontrollbesiktningen genomfördes. Därefter ska bilen kontrollbesiktas senast 14 månader efter månaden för föregående besiktning. När vi besiktar din bil får du gärna vara med. Då kan vi berätta mer om din bil och hur du bäst tar hand om den.

Boka tid för bilbesiktningen
Boka tid för bilbesiktning

Du bokar enkelt tid för bilbesiktning online eller ring vår kundtjänst (0774-400 800).

Boka tid för bilbesiktning online

besikta-tekniker-kund-disk-vala-2
Behöver du hjälp?

Här hittar du svaren på både stort och smått
Kundtjänst