BESIKTNINGSPERIOD - NÄR SKA BILEN BESIKTAS?

Besiktningsperioder

Den 20 maj 2018 börjar de nya besiktningsreglerna att gälla. Förändringen innebär att de fasta besiktningsperioderna, som baseras på slutsiffran i registreringsnumret, ersätts av rörliga besiktningsperioder.

Precis som tidigare ska den första kontrollbesiktningen av en personbil med en totalvikt på upp till 3500 kg utföras senast 36 månader efter att bilen togs i bruk för första gången, och den andra kontrollbesiktningen senast 24 månader efter att den första besiktningen utfördes. Därefter ska bilen kontrollbesiktas senast 14 månader efter månaden för föregående besiktning.

Att de fasta besiktningsperioderna slopas innebär att du när som helst kan göra en godkänd kontrollbesiktning, så länge tiden mellan besiktningarna inte överstiger 14 månader. Under övergångsperioden 1 januari - 19 maj kan du när som helst göra en godkänd kontrollbesiktning, oavsett om detta tidsspann ligger utanför din tidigare slutsifferstyrda besiktningsperiod eller inte.

Läs mer om de nya besiktningsreglerna på Transportstyrelsens hemsida. Klicka på Boka besiktning nedan och fyll i ditt registreringsnummer för att se när besiktningsperioden för din bil tar slut.

BOKA TID FÖR KONTROLLBESIKTNING

Du bokar, bokar om eller avbokar enkelt tid för kontrollbesiktning via internetbokningen eller genom att ringa till vår Kundtjänst på tel 0774-400 800.

VILKET PRIS GÄLLER FÖR EN KONTROLLBESIKTNING AV PERSONBIL?

Här hittar du aktuell prislista på just den besiktning du behöver genomföra.