Yrkesfordon

När ska jag besikta yrkesfordon?

Yrkesfordon som har en totalvikt om max 3500 kg, ska kontrollbesiktas första gången ett år efter det att fordonet tagits i bruk. Därefter ska fordonet besiktas årligen. Det är sista siffran i registreringsnumret som bestämmer besiktningsperioden.

Till kategorin yrkesfordon räknas till exempel taxi, uthyrningsfordon, övningsbilar och övningsmotorcyklar, utryckningsfordon inklusive släp, skolskjutsfordon och gengasbilar.