När ska jag besikta yrkesfordon?

Yrkesfordon som har en totalvikt om max 3500 kg, ska kontrollbesiktas första gången ett år efter det att fordonet tagits i bruk. Därefter ska fordonet besiktas årligen. Det är sista siffran i registreringsnumret som bestämmer besiktningsperioden.

Till kategorin yrkesfordon räknas till exempel taxi, uthyrningsfordon, övningsbilar och övningsmotorcyklar, utryckningsfordon inklusive släp, skolskjutsfordon och gengasbilar.

Kontakta Besiktas kundtjänst

Behöver du hjälp?

Här hittar du svaren på både stort och smått
Kundtjänst