Nya besiktningsregler för gasdrivna fordon

Från 20 maj 2018 gäller nya regler för kontrollbesiktning av gasdrivna fordon.
För att en kontrollbesiktning av ett gasdrivet fordon ska kunna genomföras, måste
gastanken alternativt gastankarna vara frilagda vid besiktningstillfället.
Tankarna måste också innehålla tillräckligt mycket gas för att kunna undersökas för läckage och för att fordonet ska kunna provköras under besiktningen.

Om gastankarna inte är frilagda krävs ett godtagbart intyg (inte äldre än 15 månader) som visar att bränslesystemet redan har kontrollerats gällande skador, fastsättning och täthet på gastank samt att det övriga bränslesystemet också genomgått en kontroll.

Intyget ska vara utfärdat av fordonstillverkaren eller en representant för fordonstillverkaren, alternativt av ett företag som har verksamhet inom konvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas.

För mer information, besök Transportstyrelsens hemsida.
Klicka här för lista på verkstäder som är verifierade (extern länk).

 • För att intyget ska vara giltigt vid besiktningen krävs det fr.o.m. 15 september 2019 att intyget är utfärdat av en verkstad som har verifierats av fordonstillverkaren eller ett besiktningsföretag. Fordonstillverkarna har godkänt de auktoriserade verkstäder som servar gasbilar och de är därmed godkända att utfärda gasintyg för sitt eget fordonsfabrikat.
  För att övriga verkstäder ska kunna utfärda godtagbara gasintyg krävs att dessa verkstäder verifieras av ett besiktningsföretag. Detta sker fortlöpande med start från och med 1 juni 2019.

 • Efter ikraftträdande av föreskriften TSFS 2017:54 ”Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning” har fordonsbesiktningsbranschen fått nya krav om vidimering av gasintyg. Detta regleras utöver kontrollbesiktningsföreskriften även i den standard som besiktningsföretagen är ackrediterade mot, standarden SS-EN ISO/IEC 17020:2012, PUNKT 7.1.6.

  Då gasintyg ersätter en lagstadgad kontroll måste besiktningsföretagen säkerställa att gasintyget är äkta och att den som upprättat gasintyget följer fordonstillverkarens instruktioner eller motsvarande gällande kontroll av skador, fastsättning och täthet på gastank och övriga bränslesystemet på bilar med bränslesystem för metangas.

  Företag med verksamhet inom reparation eller kontroll av metangasdrivna bilar får enligt Transportstyrelsens föreskrifter om kontrollbesiktning utfärda godtagbara gasintyg.

 • Med successiv start från 1 juni 2019 inför besiktningsföretagen krav på att gasintyg från företag med verksamhet inom reparation eller kontroll av metangasdrivna bilar endast godtas om företaget kontrollerats och bedömts som ett godkänt företag.

 • För att företag med verksamhet inom reparation eller kontroll ska kunna föras upp på en lista över godkända företag krävs att representant från ett besiktningsföretag gör ett besök hos företaget. Det ska då säkerställas att företaget har nödvändig kompetens och rutiner för kontroll av metangasdrivna bilar.

  Information om företag godkända av Besikta Bilprovning kommer att meddelas till övriga besiktningsföretag i fordonsbesiktningsbranschen.

  Om du vill få din verkstad verifierad kontakta din lokala besiktningsstation.

besikta-station-skylt-hgb-vala
Kontakta kundtjänst

Har du frågor eller behöver hjälp?
Kontakta oss på kundservice så hjälper vi dig!
Kontaktformulär

Öppettider kundtjänst
Måndag - torsdag
07:00 - 18:00
Fredag
07:00 - 17:00
Lördag
08:00 - 14:00
Söndag
11:00 - 16:00
Avvikande öppettider
_______________
Nationaldagen, 6 juni
08:00 - 14:00
Midsommarafton & -dagen, 21 & 22 juni
Stängt