Besiktningens steg : Lätt lastbil

Lätta lastbilar som körs privat ska kontrollbesiktas första gången 36 månader efter att de togs i bruk, följt av en andra kontrollbesiktning senast 24 månader efter den månad då föregående besiktning utfördes. Därefter ska fordonet kontrollbesiktas senast 14 månader efter månaden för föregående besiktning.

Så här går en besiktning till:

1. Bärande konstruktion.

Under lastbilen kontrollerar vi att stommen inte är rostig eller skadad. Vi undersöker också balkar, fästen och synliga delar av bromsarna för att upptäcka rostskador.

2. Hjulsystem.

Vi kontrollerar hjulupphängning och styrsystem, att hjulen är rätt monterade, att däcken är skadefria och har tillräckligt mönsterdjup, det vill säga minst 1,6 mm. Vi undersöker även lastbilens fjädring.

3. Motor och drivlina.

Vi besiktar motorutrymmet och kontrollerar läckage, bromsvätskans nivå och synliga remmar, samt fastsättning av batteriet. Är fordonet gasdrivet görs en läckagekontroll av bränslesystemet. Observera att gastanken ska vara frilagd så att kontrollen kan genomföras, alternativt måste du ha med dig ett intyg från tidigare kontroll av bränslesystemet (intyget får inte vara äldre än 15 månader). Läs mer här. 
Dessutom kontrollerar vi att motorn sitter fast och inte läcker olja. Vi kontrollerar även funktionerna som flyttar kraften från motorn till hjulen, växellådans funktion, kopplingen, drivknutarna, drivaxlarna och leder.

4. Belysning och kommunikation.

Reflexer, backspeglar och de varnings- och kontrollampor som är viktiga för trafiksäkerheten kontrolleras, till exempel strålkastare, blinkers och bromsljus. En fungerande varningstriangel måste också finnas i lastbilen, montera gärna den innan besiktningen.

5. Kaross.

Vi kontrollerar så att karossens ut- och insida inte har vassa kanter som kan innebära en ökad risk för skada vid kollision. Dörrar, huv, ratt, säten, säkerhetsbälten samt vindruta kontrolleras för att se om det finns skador eller slitage. Är fordonet utrustat med krockkudde på passagerarsidan ska det finnas ett varningsmärke synligt. Har lastbilen automatväxel kontrollerar vi att startspärren fungerar.

6. Bromssystem.

I bromsprovet kontrollerar vi att bromsarna har jämn bromsverkan och tillräcklig kraft. Vi kontrollerar pedalvägsreserven, alltså att det finns ett avstånd mellan bromspedalen och golvet när bromspedalen är nedtryckt. Även parkeringsbromsens effektivitet kontrolleras.

7. Miljökontroll.

På bensindrivna lastbilar från 2002 och dieseldrivna lastbilar från 2007, med en maxvikt på 3 500 kilo, gör vi en Omborddiagnos. Det är en elektronisk miljökontroll, en så kallad OBD-kontroll, med fokus på lastbilens miljöpåverkan.  Vi kontrollerar även lastbilens avgasrenande system där vi mäter halten av koloxid och kolväten. Vi mäter också lambdavärdet, vilket är ett beräknat värde på viktförhållandet mellan bränsle och luft. Även bullernivån mäts. Vid besiktning av dieselfordon kontrollerar vi att fordonets avgaser inte innehåller för mycket sotpartiklar. På protokollet hittar du gränsvärdena som Transportstyrelsen fastslagit inom parentes.

8. Övrigt.

Om din lastbil har en avtagbar dragkrok måste du ta med den tillsammans med nyckeln, så att vi kan kontrollera funktionen. Vi provkör därefter lastbilen för att kontrollera att bromsarna, hastighetsmätaren, signalanordningen, vindrutetorkarna och vindrutespolarna fungerar. Kontrollera därför att du har fyllt på spolarvätska. Åk gärna med på provkörningen och ställ frågor till oss om din lätta lastbil.

När ska jag besikta min lätta lastbil?

Läs mer om när du ska besikta din lätta lastbil här.

besikta-tekniker-kund-disk-vala-2
Behöver du hjälp?

Här hittar du svaren på både stort och smått
Kundtjänst