Besiktningens steg : Husvagn

Husvagnar är registrerade under fordonskategorin släp och ska besiktas första gången senast fyra år efter att de tagits i trafik. Nästa besiktning ska ske inom följande två år. Även om en husvagn enligt lag endast behöver besiktas vartannat år rekommenderar vi dig att göra en gasolkontroll minst en gång om året. När vi besiktar din husvagn får du gärna vara med. Då kan vi berätta mer om din husvagn och hur du bäst tar hand om den.

besikta-husvagn-tre.jpg

Så här går en besiktning av husvagn till:

1. Bärande konstruktion.

Under fordonet kontrollerar vi att stommen inte är rostig eller skadad. Vi undersöker infästningar och synliga delar avbromsarna för att upptäcka skador och rost. Rost eller andra skador som upptäcks tidigt, minskar risken att någon del brister och äventyrar din och andras säkerhet.

2. Hjulsystem.

Vi kontrollerar att hjulen sitter fast och är monterade på rätt sätt. Däcken måste ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm och vara utan skador. Vi undersöker även vagnens fjädring och spinner upp hjulen för att kontrollera eventuellt missljud i hjullager.

besikta-husvagn3-tre.jpg

3. Belysning och kommunikation.

Reflexer och lampor som är viktiga för trafiksäkerheten kontrolleras, till exempel positionsljus, blinkers, skyltlykta och bromsljus.

4. Kaross.

Vi kontrollerar fastsättningen av karossen i fordonets ram och att det inte finns några vassa kanter som kan skada dig eller dina medtrafikanter.

5. Bromssystem.

Här kontrollerar vi att bromsarna fungerar lika bra på båda sidor. Vi tar också reda på om de är tillräckligt effektiva och stoppar husvagnen på rätt sätt när du trycker på bromspedalen i din bil. Även parkeringsbromsen kontrolleras.

6. Övrigt.

Vi provkör bil och husvagn vid misstanke om brist på bromsens påskjutsanordning eller dämpare. Detta för att vi skall få en helhetsbedömning av fordonet för en slutlig bedömning senare. Åk gärna med på provkörningen och ställ frågor till oss om din husvagn. Kom ihåg att kontrollera gasolen! Vi rekommenderar dig att låta oss kontrollera gasolen i din husvagn minst en gång om året. Då minskar du risken för eventuella gasolläckage som kan orsaka allvarliga olyckor. I vår kontroll tittar vi på gasolinstallationens utrustning som slangar och ledningar. Vi utför även ett läckagetest där vi trycksätter systemet med vår mätutrustning. Med en kontrollerad gasolanläggning och bekräftelse på att den är hel och säker, får du som husvagnsägare en ökad trygghet på semestern.

När ska jag besikta min husvagn?

Läs mer om när du ska besikta din husvagn här.

besikta-tekniker-kund-disk-vala-2
Behöver du hjälp?

Här hittar du svaren på både stort och smått:
Kundtjänst

Frågor och svar