Villkor Företag

Offentlighetsprincipen och allmän handling

Samtliga akter från lagstadgade besiktningar, såsom från kontrollbesiktning och registreringsbesiktning är framtagna under myndighetsutövning och är därmed att betrakta som allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Dessa handlingar kan därmed komma att lämnas ut vid eventuell förfrågan från tredje part. Handlingar som kan innehålla uppgifter om affärsförhållanden, uppfinningar, forskningsresultat e.d. kan vara sekretesskyddade och lämnas endast ut efter godkännande av berörd part. Akter från ej lagstadgade besiktningar, som t.ex Trafiksäkerhetskontroll och Bildiagnos, är inte allmän handling. Det kan finnas fall där lagen förbjuder oss att meddela kund att konfidentiell information lämnats ut.

Ladda hem våra villkor

Bokningsvillkor Besikta Bilprovning

Personuppgiftspolicy Besikta Bilprovning

Besiktas Allmänna Avtalsvillkor

kundtjanst

Behöver du hjälp?

Här hittar du svaren på både stort och smått
Kundtjänst