Villkor Företag

Samtliga akter från lagstadgade besiktningar, såsom från kontrollbesiktning och registreringsbesiktning är framtagna under myndighetsutövning och är därmed att betrakta som allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Dessa handlingar kan därmed komma att lämnas ut vid eventuell förfrågan från tredje part. Handlingar som kan innehålla uppgifter om affärsförhållanden, uppfinningar, forskningsresultat e.d. kan vara sekretesskyddade och lämnas endast ut efter godkännande av berörd part. Akter från ej lagstadgade besiktningar, som t.ex. Trafiksäkerhetskontroll, är inte allmän handling.

Det kan finnas fall där lagen förbjuder oss att meddela kund att konfidentiell information lämnats ut.

LADDA HEM VÅRA VILLKOR

Personuppgiftspolicy Besikta Bilprovning (pdf)

Besiktas Allmänna Avtalsvillkor - konsument (pdf)

Besiktas Allmänna Avtalsvillkor - näringsidkare (pdf).

Vi fins där du finns
Vi finns där du finns
Följ och prata med oss i våra sociala kanaler. Här diskuterar vi trafiksäkerhet och annat som gör din bilresa tryggare.

facebook.png Facebook
instagram.png Instagram
linkedin.png Linkedin
youtube.png Youtube