NÄR SKA JAG BESIKTA MIN MC?

Besikta Bilprovning besiktning motorcykel

Motorcyklar ska besiktas första gången senast fyra år efter den månad MC:n tagits i trafik. Därefter ska MC:n besiktas vartannat år, senast två år efter senaste kontrollbesiktningen. Motorcyklar av 1950 års modell och tidigare klassas som veteranfordon och behöver normalt inte kontrollbesiktas. Det kan dock föreläggas om besiktning vid flygande inspektion.