NÄR SKA JAG BESIKTA ENTUSIASTFORDON?

Entusiastfordon är både hobbyfordon och veteranfordon som, beroende på ålder, kan omfattas av olika regler för kontrollbesiktning. Följande gäller:

Hobbyfordon är personbilar, lätta lastbilar, lätta släpvagnar och motorcyklar som är 30 år eller äldre – dock ej äldre än 1951 års modell. Dessa fordon ska kontrollbesiktas vartannat år. En godkänd kontrollbesiktning krävs när fordonet blivit 30 år för att reglerna ska gälla. Undantag görs dock för fordon i yrkesmässig trafik.

Veteranfordon är fordon av årsmodell 1950 eller äldre, och dessa behöver vanligtvis inte besiktas. Dock krävs en godkänd kontrollbesiktning efter 1 januari 1991 för att reglerna ska gälla. Undantag görs även här för fordon i yrkesmässig trafik samt för bussregistrerade fordon.

Därutöver för motorcyklar 40 år eller äldre gäller följande:

Motorcyklar som är äldre än 40 år kan vara befriade från besiktning. Detta gäller om motorcykeln har en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom de senaste 2 föregående kalenderåren för att undantaget ska börja gälla.

För övriga fordon 50 år eller äldre

Övriga fordon som är 50 år eller äldre kan vara befriade från besiktning. Detta gäller om fordonet har en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom de senaste 2 föregående kalenderåren för att undantaget ska börja gälla.

 

besikta-tekniker-kund-disk-vala-2
Behöver du hjälp?

Här hittar du svaren på både stort och smått
Kundtjänst