Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid besiktning för femte året i rad.

I Fordonsbesiktningsbranschens (FBB) årliga rapport för 2024 presenteras viktiga slutsatser som påverkar både allmänheten och kunder. En av de mest framträdande observationerna är att Sverige för femte året i rad ligger i botten bland EU-länderna när det gäller miljökrav vid fordonsbesiktning.

I dag den 19 februari 2024 publicerades Fordonsbesiktningsbranschens (FBB) årliga branschrapport. Här presenteras det fortsatta arbetet med att skärpa miljökraven för fordonsbesiktning och förnya besiktningsregler för elbilar. I rapporten finns det också ett avsnitt om luftföroreningar där experter blivit intervjuade gällande forskningen inom området.

Skärpta miljökrav

Transportstyrelsen har nu lagt fram förslag om att skärpa miljökontrollen, vilket enligt experter inom branschen är fullt möjligt att införa inom nuvarande EU-direktiv. Denna åtgärd är avgörande för att säkerställa en hållbar fordonsbesiktningsprocess och minska påverkan på miljön.

- Vi har länge pekat på bristerna i dagens regelverk och är positiva till de nya åtgärdsförslagen. Att Transportstyrelsen då inte ens vill agera på sina egna förslag, är väldigt svårt att begripa. Det finns inget att vänta på, det handlar i grunden om vår miljö och hälsa, säger Tord Fornander, ordförande i Fordonsbesiktningsbranschen.

Regler för besiktning av elbilar behöver uppdateras

En annan viktig observation i rapporten är att besiktningsreglerna för elbilar släpar efter och inte håller jämna steg med samhällets tekniska utveckling och elektrifiering. Specifika komponenter för elbilar kontrolleras inte för eventuella fel, vilket kan leda till ökad risk och bristande säkerhet för både fordonsägare och trafikanter.

- Regelverket måste självklart uppdateras i takt med den tekniska utvecklingen och att elfordon blir en allt större del av den svenska fordonsflottan. Avsaknaden av regler för elbilar handlar knappast om att frågan är komplex - förslagen finns och andra EU-länder har redan infört specifika kontroller, säger Tord Fornander.

Besikta Bilprovning välkomnar ett tydligare regelverk även i Sverige som följer den förändrade tekniken och för att kunna möta framtidens krav. Allt för att bidra till mindre miljöpåverkan samt en säker och trygg trafik på våra svenska vägar.

Läs mer och ladda hem rapoorten!
(länk till Fordonsbesiktningsbranschen.se)