Fordonsbesiktningsbranschens årliga branschrapport 2023

Årets branschrapport från Fordonsbesiktningsbranschen är nu publicerad

Fordonsbesiktningsbranschens årliga branschrapport är nu publicerad! Här är några av slutsatserna från årets rapport:

Sverige ligger fortsatt långt efter andra EU-länder när det gäller miljökrav vid besiktning. Transportstyrelsen presenterade den 15 februari nya förslag om åtgärder för bättre miljökontroll, vilket välkomnas av branschen. Förändringar kan vara på gång! Nu är det dock viktigt att ansvarig myndighet och regeringen agerar så att regelförändringarna snabbt blir verklighet. 

Fortfarande inga specifika besiktningsregler för elbilar. Särskilda regler för elbilens unika delar och komponenter bör införas omgående för att kunna garantera säkerheten på våra vägar. Antalet elbilar fortsätter att öka på de svenska vägarna och Transportstyrelsen öppnade redan för två år sedan för förändringar. Trots det har ännu inget hänt! 

Branschen tar krafttag mot fusk, manipulering och brott. Du som besiktigar din bil ska kunna lita på att utfallet av din besiktning är korrekt och att bedömningen har gjorts på ett opartiskt sätt. Branschen har nollvision mot oegentligheter och arbetar systematiskt med ett tätt samarbete med polisen för att lagföra personer som begår brott och andra oegentligheter. 

Utöver detta kan du i branschrapporten bland annat läsa om Sveriges nya infrastrukturministern Andreas Carlsons tankar om trafiksäkerhet och regeringens arbete framöver. Stefan Erkensjö, chef för Nationella anti-korruptionsgruppen på Nationella Operativa Avdelningen (NOA), Polismyndigheten, berättar om arbetet att motverka och upptäcka fusk och brott inom besiktningsbranschen. Därtill en intervju med Mikaela Odemyr, ordförande för Astma- och allergiförbundet om vad som krävs för att minska luftföroreningarna från trafiken.  

Om branschrapporten:  
Sverige har en bestämd inriktning för den svenska transportpolitiken med höga ambitioner för trafiksäkerhet genom Nollvisionen, minskad miljöpåverkan och skydd för konsumenterna. Inom samtliga dessa tre områden bidrar bilbesiktningen med en betydande samhällsnytta. I vår årliga branschrapport rapport vill Fordonsbesiktningsbranschen beskriva hur vi bidrar till att uppnå ambitionerna på dessa tre områden.  

Läs hela rapporten här.

Vi fins där du finns
Vi finns där du finns
Följ och prata med oss i våra sociala kanaler. Här diskuterar vi trafiksäkerhet och annat som gör din bilresa tryggare.

facebook.png Facebook
instagram.png Instagram
linkedin.png Linkedin
youtube.png Youtube