ADR/ADR-S

Har du ett fordon som ska transportera farligt gods behöver fordonet ett ADR-certifikat. Exempel på farligt gods är brandfarliga produkter samt hälsovådliga eller explosiva ämnen.

Kontakta oss för ADR-certifikat