Besiktning av Övriga fordon

Kontroll efter flygande inspektion (FLE)

Efter en flygande inspektion på väg kan polisen förelägga fordonet om efterkontroll eller en hel kontrollbesiktning (FLE).

Vid en efterkontroll är det viktigt att alla brister är åtgärdade. Är de inte åtgärdade till fullo godkänns ingen av bristerna och kontrollen måste göras om. Har fordon anmärkningar från flygande inspektion på detaljer som inte ingår i en kontrollbesiktning ska kontrollen utökas att även omfatta dessa anmärkningar.

För prisuppgift, klicka här.

Välkommen att boka besiktning.

Traktor, baserad på ombyggd bil; terrängsläp, terrängskoter och terrängvagnar

Det finns traktor som utgörs av ombyggd bil, så kallade EPA-traktorer och A-traktorer. EPA-traktorer är besiktningspliktiga. A-traktorer är det inte.

Registrerade terrängmotorfordon och terrängsläp som har en förare och tar emot betalning för att transportera människor måste kontrollbesiktas. Samma sak gäller för registrerade terrängmotorfordon som hyrs ut, till exempel golfbilar på en golfbana.

För prisuppgift, klicka här.

Välkommen att boka besiktning.

besikta-tunglastbil-front-tre
Kontakta vår försäljningsavdelning

Mejla oss så kontaktar vi dig!
forsaljning@besikta.se