Fordonsbesiktningsbranschens årliga branschrapport 2022

Fordonsbesiktningsbranschens årliga branschrapport 2022

Fordonsbesiktningsbranschens årliga branschrapport är nu publicerad! Här är några av slutsatserna från årets rapport:

  1. Löpande besiktning spelar stor roll för trafiksäkerheten. De fordon som sköt upp sin besiktning under 2020 på grund av ett undantag som infördes i samband med coronapandemin visade sig senare ha väsentligt fler fel än de som inte sköt upp besiktningen. Opartisk och regelbunden kontroll av fordonsparken behövs för trafiksäkerheten!
  2. Miljökontrollen fortfarande undermålig – men nya regler kan vara på gång efter att riksdagen och regeringen agerat i frågan. Efter många år av påtryckningar från FBB ska nu Transportstyrelsen undersöka förutsättningarna för skärpt miljökontroll – och det är oerhört viktigt att myndigheten ser över både gränsvärden och mätmetoder.
  3. Nya mätmetoder testas i skarpt läge: följ med till en besiktningsstation i Borås där bl.a. partikelräkning testas i skarpt läge och få en inblick i den nya tekniken som snart kan införas vid besiktningen i Sverige.
  4. Det saknas fortfarande särskilda regler vid besiktning av elbilar: trots att försäljningen av elbilar och laddhybrider fortsätter att öka markant saknas fortfarande särskilda regler och kontrollpunkter för dessa fordon när de besiktigas – det behöver införas snarast!
  5. Nya EU-direktiv för besiktning är på gång, men det kommer ta många år innan nya regler är på plats. Sverige kan inte invänta EU utan behöver modernisera och skärpa upp regelverket gällande säkerhetssystem, miljökontroll och elbilar redan nu.

Läs mer om allt detta och mycket mer i årets rapport: Länk till rapport

Vi fins där du finns
Vi finns där du finns
Följ och prata med oss i våra sociala kanaler. Här diskuterar vi trafiksäkerhet och annat som gör din bilresa tryggare.

facebook.png Facebook
instagram.png Instagram
linkedin.png Linkedin
youtube.png Youtube