Besikta Lätt Buss

En säker besiktning av din lätta buss

En lätt buss är en bil upp till 3 500 kg, som är gjord för persontransport och försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen.

För prisuppgift, klicka här.

Välkommen att boka besiktning av din lätta buss.