Efterkontroll Registreringsbesiktning

Har ditt fordon blivit underkänt med krav på efterkontroll måste du åtgärda felen snarast och boka en efterkontroll. Det är inte tillåtet att använda fordonet mer än nödvändigt innan du har fått det godkänt på en efterkontroll.

Om du inte har varit på efterkontroll inom 30 dagar får ditt fordon körförbud. Efter ytterligare 30 dagar måste du dessutom göra en ny kontrollbesiktning. Efter tre underkända efterkontroller i rad måste du återkomma för en efterkontroll inom en vecka, annars inträder körförbud, oavsett var i perioden du befinner dig.

Du kan boka en tid för efterkontroll eller välja en drop-in-tid hos din Besikta-station. Tänk på att alla våra stationer inte besiktar alla typer av fordon. Se på respektive stationssida vilka fordon och tider som erbjuds.