Det är du som skapar nöjda och trygga kunder

Besikta Bilprovning besiktning bil

Kunden står alltid i fokus hos oss på Besikta Bilprovning. Som besiktningstekniker har du en central roll i detta. Det är du som dagligen möter, ger service och ser till att kunderna är nöjda med våra produkter och tjänster, men även ser oss som en återkommande leverantör av besiktningstjänster.

En besiktningstekniker hos oss tar stolthet i att öka trafiksäkerheten på våra svenska vägar och att förenkla bilägandet för våra kunder. Arbetet ställer krav på såväl noggrannhet och tekniskt kunnande som social förmåga och hög servicenivå. Hos oss ska alla kunder få en premiumupplevelse i allt från kundbemötande till innehållet i sin besiktning.

En besiktningsteknikers främsta uppgift är att säkerställa att fordonet möter de krav som ställs av den svenska myndigheten i allt från bilens generella skick till avgasutsläpp och miljöpåverkan. Utöver detta erbjuder även besiktningsteknikern möjligheten att få kontroller gjorda som inte kravställs av myndighet men som ytterligare kan trygga och förenkla bilägandet för kunden. Att arbeta som besiktningstekniker är ett utpräglat serviceyrke där det ingår att informera kunden om besiktningsresultatet, men även att ge information om saker som kan vara bra att veta om fordonet.