Besikta förvärvar ClearCar

Besikta förvärvar ClearCar med cirka 80 besiktningsstationer och 140 medarbetare. Det sammanlagda stationsnätet kommer att uppgå till ca 160 stationer från Falun i norr till Ystad i söder.

Sedan avregleringen 2010 har bilbesiktningsbranschen genomgått en snabb utveckling. Idag finns ett flertal olika aktörer på marknaden där Besikta, Opus och Bilprovningen är de största. För kunderna har avregleringen inneburit större tillgänglighet, bättre öppettider och ett bredare utbud av besiktningstjänster.

Den 8 april 2016 förvärvar Volati-ägda Besikta en av de mindre aktörerna ClearCar AB, med cirka 80 besiktningsstationer och 140 medarbetare.

Frågor och svar angående Besiktas förvärv av ClearCar

1. Gäller min bokade tid?

Absolut! Alla bokade tider gäller precis som vanligt. Det är business as usual tills annat meddelas.

2. Har drop-in öppet som vanligt?

Ja. Det är inga förändringar där heller. Titta gärna på hemsidan för tillgängligheten på respektive station. Där får du en känsla för om det är kort eller lång kötid.

3. Är det fortsatt samma priser och öppettider som gäller?

Ja. Det enda som har hänt idag är att Besikta nu äger ClearCar. Idag drivs båda bolagen vidare som vanligt, med respektive öppettider och priser. Detta gäller tills annat meddelas. Tanken är att ClearCars stationer successivt skall införlivas i Besiktas organisation och byta varumärke. Det återstår dock en hel del arbete innan vi är framme vid det. I samband med dessa byten kan stationerna behöva hålla stängt kortare stunder. Det är idag för tidigt att säga vilken station som går över när. Vi kommer att informera så snart planen är klar. Håll gärna utkik på vår hemsida för mer uppdaterad information.

4. Kommer alla stationer att finnas kvar?

Vi inleder nu arbetet med att kartlägga hur det framtida, integrerade, stationsnätet ska se ut. Vi har etablerade metoder för att bedöma och driva stationer utifrån verksamhets-, kvalitets och affärsmässiga grunder. Utifrån detta gör vi löpande utvärderingar av respektive stations förutsättningar. Detta gäller Besiktas befintliga stationer och de stationer som tillkommer från ClearCar. Sedan Besikta startade sin verksamhet 2013 har man hittills inte lagt ner någon station. På vissa orter kan stationer ligga så nära varandra att vi kan komma fram till att en samlokalisering till en station är bättre på dessa orter, snarare än att förvirra kunderna med två Besiktastationer ”tvärs över gatan”.