Vad mäter ni vid avgaskontrollen?

Utsläppskontrollen på bensinmotordrivna bilar sker genom mätning av koloxid (CO)- och kolväte (HC)-halten vid tomgång samt mätning av CO-halt och lambdavärde vid förhöjd tomgång.

Fler vanliga frågor

kundtjanst

Öppettider Kundtjänst

Måndag – Fredag: 7-19
Lördag: 8-16
Söndag: 11-18