Vad kontrolleras vid opacitetsprov?

Opacitetsmätning innebär kortfattat att avgasernas förmåga att absorbera ljus mäts. Ju mer föroreningar som finns i avgaserna, desto mer ljus absorberas. Vid opacitetsprovet mäts halten av sot- och oljepartiklar i avgaserna. I rörtäthetsprovet som vi använde tidigare mättes endast svärtning av sotpartiklar.

Fler vanliga frågor

kundtjanst

Öppettider Kundtjänst

Måndag – Fredag: 7-19
Lördag: 8-16
Söndag: 11-18