Vad innebär anmärkningar som inte ger efterkontroll?

Felen ska åtgärdas direkt. Fordonet får inte användas mer än vad som är nödvändigt för att felen ska kunna åtgärdas. Om felet kvarstår vid nästa besiktningstillfälle resulterar detta i en anmärkning med krav på efterkontroll.

Fler vanliga frågor

kundtjanst

Öppettider Kundtjänst

Måndag – Fredag: 7-19
Lördag: 8-16
Söndag: 11-18