Vad gäller om jag monterat eller tagit bort en dragkrok?

Sedan 1 september 2013 är det nya regler som innebär att en typgodkänd personbil eller lätt lastbil, som får en typgodkänd dragkrok eftermonterad, inte längre behöver genomgå en registreringsbesiktning (gäller inte husbil.) De nya reglerna gäller för en EU-typgodkänd personbil klass I, när man monterat en typgodkänd dragkrok som är avsedd för fordonet, under förutsättning att uppgifterna om maximal släpvagnsvikt finns i vägtrafikregistret.

Dragkroken ska vara monterad enligt monteringsanvisningarna. De nya reglerna gäller även för en EU-typgodkänd lätt lastbil och kopplingsanordningen som monterats ska vara typgodkänd och avsedd för fordonet, samt ska uppgifter om maximal släpvagnsvikt finnas i Vägtrafikregistret. För lätta lastbilar finns det dock vissa undantag, om dragkroken monterats i eller på en bakgavellyft eller ett särskilt eftermonterat bakre underkörningsskydd så ska fordonet registreringsbesiktigas.

Har du monterat dragkrok på annat fordonsslag måste fordonet göra en enkel registreringsbesiktning inom en månad. Monteringsanvisningen ska tas med till Besikta. Vid montering, kontrollera att identifieringsskylten sitter på draganordningen och att den överensstämmer med monteringsanvisningen. Från och med den 1/1-2014 måste kunden vid registreringsbesiktningen redogöra för de ändringar som är gjorda på fordonet. Här finns blanketten
Ändringar Fordon.

I samband med demontering behöver man inte registreringsbesiktiga fordonet under förutsättning att uppgifterna om dragkroken inte finns i Vägtrafikregistret. Finns uppgifterna noterade i Vägtrafikregistret om kula eller demonterbar kula och man ha plockat bort kulan så ska fordonet registreringsbesiktigas.

Vid frågor kontakta Kundtjänst, tel 0774-400 800.

 

Fler vanliga frågor

kundtjanst

Öppettider Kundtjänst

Måndag – Fredag: 7-19
Lördag: 8-16
Söndag: 11-18