Vad är fördelen med sluten vevhusventilation?

Vevhusventilation var den första avgasreningen infördes i Sverige (1969). Sluten vevhusventilation minskar hälsoriskerna, särskilt för dem som sitter i bilen. Sluten vevhusventilation gör att koloxid och kolvätegaser som uppstår vid förbränningen leds tillbaka in i motorn och inte släpps ut i fria luften.

Fler vanliga frågor

kundtjanst

Öppettider Kundtjänst

Måndag – Fredag: 7-19
Lördag: 8-16
Söndag: 11-18