Måste alla säten vara med?

I normalfallet ja (se registreringsbevis), det finns dock undantag för vissa EG-typgodkända fordon. Vi kontrollerar då de säten som finns med vid besiktningstillfället Befintlighetskontroll av säten på EG-typgodkända bilar:

EG-typgodkänd Personbil med karosserikod AF:
Antalet passagerarplatser och tillhörande säten får vara färre än registrerad uppgift.

EG-typgodkänd Personbil:
Lätt urtagbara (utan verktyg) säten med tillhörande bilbälte behöver inte vara med vid besiktningstillfället.

EG-typgodkänd Lätt lastbil:
Antalet passagerarsäten med tillhörande bilbälte får minskas till en, i de fall där antalet passagerare är angivet till två.

EG-typgodkänd Buss:
Ingen kontroll av att passagerarantal stämmer mot registrerad uppgift.

Fler vanliga frågor

kundtjanst

Öppettider Kundtjänst

Måndag – Fredag: 7-19
Lördag: 8-16
Söndag: 11-18